Steun de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden

Hoe kunt U de FPVG steunen?

De Federatie is een samenwerkingsverband van 30 Philips Verenigingen van Gepensioneerden in Nederland. Individuele ondersteuning van het vrijwilligers werk van de Federatie kan op drie manieren:

 • U wilt meepraten en stemmen op voorstellen rond het beleid van de Federatie. Wellicht zelfs actief deelnemen aan het werk in de commissies en belangenbehartiging van Uw pensioen aangelegenheden is Uw prioriteit. Wordt dan lid van de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden.
  Klik dan op het logo hiernaast.
   
 • U wilt na Uw pensionering ook deelnemen aan sociale activiteiten in clubverband met Uw ex-Philips collega’s in de regio waar U woont. Oriënteer U dan bij één van de dertig Verenigingen van Philips Gepensioneerden en neem contact op via hun website of email met de bestuursleden.
  Klik dan op het logo hiernaast.
 •  

 • U wilt begunstiger te worden. U draagt het werk van de Federatie een warm hart toe en wilt ons werk financieel steunen. Oriënteer U op de FPVG site.
  Klik dan op het logo hiernaast.