Senioren Bulletin

print

Het Senioren Bulletin

Het Senioren Bulletin is de periodiek van de Federatie. Het verschijnt in maart, juni, september en december.
Het blad is bedoeld om de aangesloten verenigingen en de begunstigers op de hoogte te houden van de activiteiten van de Federatie en de ontwikkeling met betrekking tot het Philips pensioen en de landelijke ontwikkelingen op het gebied pensioenen en wet en regelgeving in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de collectieve zorgverzekering voor de aangeslotenen van de Federatie.
De kern van elk bulletin is een bijdrage van de voorzitter, namens het Dagelijks Bestuur, over alle relevante zaken op pensioengebied die van belang zijn voor de leden van de aangesloten verenigingen en de begunstigers.
Als daar aanleiding voor is komt de zorg en de zorgverzekering aan de orde.
In het Senioren Bulletin wordt ook verslag gedaan van de Algemene Ledenvergadering en de Begunstigersmiddag. Voor de lezers is er een rubriek “Ingezonden” waar zij de mogelijkheid hebben reacties in te zenden.

De secretarissen en voorzitters van de aangesloten verenigingen en begunstigers van de Federatie ontvangen het blad in gedrukte versie. Deze faciliteit is er ook voor leden van de LBPG indien zij dit wensen. Daarnaast wordt het blad op de website geplaatst, maar kan een ieder die dit wil zich à 20€ per jaar voor toezending abonneren door zich daartoe per e-mail op te geven via info@federatie.nl

U kunt uit de hieronderstaande lijst de PDF versies kiezen van het Senioren Buletin, die u nog wil inzien.
De uitgaves vanaf 2019 zijn ook als scherm-boek te lezen en worden onder “Senioren Bulletin” in het Archief van de website opgeslagen.