Revisie van de websites van de Federatie en LBPG

We kunnen er niet omheen. Na enkele jaren van passief onderhoud zijn we toe aan een meer ingrijpende revisie van de websites van de Federatie en van de LBPG.

We leven in het digitale tijdperk en het is eenieder wel duidelijk dat digitalisering in de communicatie en informatievoorziening niet meer weg te denken is. Niet alleen uit kostenoverwegingen maar vooral ook vanwege de snelheid. Het Senioren Bulletin nummer bij de lezer op de mat brengen, vanaf het moment dat de teksten klaar zijn kost bijna een maand en dus is er voor echt dag dagelijkse actualiteit is geen ruimte!

Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie met de leden, bijvoorbeeld een twee richtingen discussie. Kleine enquêtes. Een nieuwsblog etc. Dit laatste doen we nog niet maar wordt serieus bekeken.

Daarnaast is de database, nodig om de digitale communicatie mogelijk te maken, tevens de basis voor beheer van het ledenbestand en ledenadministratie. Bij de LBPG doen we dan ook vrijwel de hele ledenadministratie op basis van de database in WordPress, de software die wij voor de websites gebruiken. Hier nutten we nog niet alle mogelijkheden uit en moet een en ander klantvriendelijker worden.

Dan komt er nog bij dat we zelf niet tevreden zijn met het aantal bezoekers dat wij met beide sites trekken. Dat moeten er meer worden. De websites moeten een groter publiek gaan trekken en daarmee de bekendheid van Federatie en LBPG een veel bredere bekendheid verschaffen. Alles met het doel voor de verenigingen van Philipsgepensioneerden, de LBPG en de Federatie leden en begunstigers aan te trekken. Hiertoe moeten we de inhoud van de websites aantrekkelijker maken en ook de mogelijkheden voor communicatie met de leden aanpassen.

We zijn blij dat we Christiaan Boland bereid hebben gevonden ons daarbij te helpen. Christiaan heeft een lange loopbaan bij Philips achter de rug (Display Components, Optical Storage en Lighting Electronics, in Eindhoven, Nanjing, Barcelona, Shanghai). Na terugkomst uit China, woont hij nu met zijn vrouw Marja in het oude centrum van Middelburg. Hij geniet ook een Philips pensioen maar is nog steeds actief in projecten voor PQ+Netherlands en de PUM (Vrijwilligers organisatie van VNO-NCW gesteund door het ministerie van BUZA om bedrijven in ontwik-kelingslanden met expertise te ondersteunen). Daarnaast heeft hij als hobby het bouwen en beheren van websites. (Zie bijv. www.pq-partner.nl) . Wij zijn bijzonder blij dat hij ons als vrijwilliger met deze klus wil helpen en hij treedt sinds begin van dit jaar op als webmaster FPVG en LBPG.

De aanpak van de revisie is er wel een van het type: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door! Christiaan heeft twee testsites, kopieën van huidige sites geïnstalleerd waarop veranderingen worden getest. We starten met de LBPG waarna die van de FVPG volgt. Waar we aan gaan werken zijn onder meer:

  • Het verhelpen van kleine fouten in en verder stroomlijnen van de aanmeldingsmodule
  • Het uitbreiden van de database teneinde de ledenadministratie te verbeteren (LBPG)
  • Het maken van een “voor leden” gereserveerd deel dat alleen via inloggen toegankelijk is
  • Vervangen van praktisch alle beeldmateriaal en verouderde documenten
  • Verbeteren van de leesbaarheid van het digitale Senioren Bulletin
  • Opzetten van een BLOG voor periodiek nieuws rond het pensioenfond en vernieuwing van het pensioensysteem in Nederland
  • Volledig AVG-proof maken van de communicatie via de sites

Een commissie van het bestuur, Aart de Winter , Frans Mooren en ondergetekende, beoordeelt op deze testsites de uitkomst van veranderingsvoorstellen en stap voor stap worden die dan doorgevoerd. U zult dus het resultaat dan ook zo zien ontstaan. We schatten in dat U daar weinig last van zult hebben anders dan dat nieuwe dingen verschijnen en oude zaken die plotseling ergens anders staan, maar we denken dat U daarbij niet voor probleem zult komen te staan.

In de LBPG site worden ook verbeteringen in de module voor het beheer van het ledenbestand aangebracht en zullen foutjes en onduidelijkheden in de registratie module worden hersteld. Hierbij kan het zijn dat Uw medewerking wordt gevraagd of dat Uw gegevens collectief worden aangepast. Ook hier zullen we zorgvuldig te werk gaan en U individueel of collectief benaderen indien Uw aanmeldingsgegevens moeten worden hersteld of uitgebreid. Maar er kunnen steeds zaken optreden die we niet hebben voorzien. Mocht U daardoor toch getroffen worden, aarzel dan niet te reageren. webmaster@federatie.nl of info@federatie.nl

Mag ik U na dit relaas nog een laatste vraag stellen? We doen dit alles om bij te blijven in de techniek aan de ene kant maar vooral ook om beter met U te communiceren. Waar het om gaat is dat we websites bouwen die voor de lezers en leden zó interessant zijn dat wanneer ze eenmaal ingelogd zijn er verder willen blijven zoeken en lezen, met als nevendoelstelling dat niet-leden worden geïnspireerd om lid te worden. Mijn vraag aan U is dan ook: Heeft U een idee of voorstel waarmee dit doel kan worden bereikt, wilt U dit dan met mij via e-mail: herman.ahrens@wxs.nl delen.? Bij voorbaat dank.

Namens de commissie communicatie,

Herman Ahrens