Referendum over de afschaffing van de wet Hillen

De wet Hillen regelt dat mensen die hun huis (bijna) hebben afgelost en dus weinig renteaftrek meer kunnen genieten, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

De regering doet een voorstel om de wet Hillen geleidelijk (in 30 jaarlijkse stapjes) af te schaffen.

Er wordt nu een poging gedaan om te komen tot een referendum over de voorgenomen afschaffing van de wet Hillen.

Iedereen die dat initiatief om te komen tot zo’n referendum wilt ondersteunen kan dat doen via de site :www.stopaflosboete.nl