Reactie FPVG op indexatiebesluit 2018 van het PPF.

Onlangs ontvingen de aangeslotenen van het Philips Pensioenfonds uw schrijven dd. 22 maart 2018 met betrekking tot het indexatiebesluit dat uw bestuur onlangs heeft genomen. Hierin geeft u aan, dat de financiële positie in 2017 een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat in de eerste maanden van 2018 de beleidsdekkingsgraad een verdere stijgende lijn heeft laten zien.

Lees hier de complete brief.