Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden 7 maart 2020

print

Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief Webversie op KG-site
Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief heading
Koepel Gepensioneerden Vuurtoren: Links naar KG-site
Nieuwsbrief 5, 2020
zaterdag 7 maart 2020
Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

staren

Zorg, Welzijn en Wonen

Een tegen Eenzaamheid.

Van de drie grote programmaonderdelen uit het Pact voor de ouderenzorg is het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen er eentje en die heeft als titel meegekregen Eén tegen Eenzaamheid.
Algemeen wordt onderkend dat eenzaamheid een toenemend probleem wordt, eigenlijk in alle leeftijdsgroepen, maar beslist groter in het ouderensegment. Eenzaamheid wordt op verschillende manieren gedefinieerd maar laten we hier aansluiten bij deze definitie: een negatief subjectief gevoel dat zich kenmerkt door gebrek aan sociale contacten en relaties welke men vertrouwt.
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van eenzaamheid onder ouderen; we gaan hier verder niet te diep op in, ook omdat we veronderstellen dat we zelf wel begrijpen dat de gevolgen van eenzaamheid op een leven heel groot zijn en dat eenzaamheid kan leiden tot depressies en uitzichtloosheid .
Koepel Gepensioneerden is van begin af deelnemer in het Pact voor de ouderenzorg en steunt zeker ook de initiatieven op het gebied van de eenzaamheidsbestrijding. De overheid op landelijk niveau heeft zich opgesteld als aanjager van allerlei initiatieven die op dit terrein uiteindelijk resultaat moeten boeken. Er zijn ambassadeurs benoemd, er worden hier en daar projecten ( financieel ) ondersteund en er wordt veel informatie gedeeld. Kijkt u maar eens wat u allemaal kan vinden als u op de zoekmachine Een tegen Eenzaamheid intoetst.

Zelf doen en anderen helpen:

Zelf doen. Het mooie is dat het onderwerp dat hier aan de orde is zich laat vergelijken met een mes dat aan twee kanten snijdt: Aan de ene kant worstelen veel van onze oudere leeftijdsgenoten met het probleem. Een leven dat vol met contacten en activiteiten zat, wordt steeds kleiner. Aan de andere kant zijn er de jongere ouderen die meer tijd hebben en nog vol energie en motivatie zitten om actief te zijn. Wij zullen in de nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden regelmatig op dit onderwerp terug komen en dan éen ( of misschien wel meer ) activiteit(en) extra aandacht geven. Een activiteit waar u zelf ook iets mee kan. Deze keer:

Gezond Natuur Wandelen

De stichting Gezond Natuur Wandelen biedt gratis, meestal wekelijks, begeleide natuurwandelingen aan. Er wordt uit meer dan 90 (!) locaties in zes provincies gewandeld. De provincies die momenteel meedoen zijn: Groningen, Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zuid-Holland.
U kunt, zoals gezegd, gratis aan deze wandelingen meedoen door zich op te geven via het aanmeldformulier op https://www.gezondnatuurwandelen.nl. Op deze website ziet u ook alle ruim 90 locaties staan van waaruit de wandelingen starten. Voor degenen die graag met enige regelmaat de wandelingen willen begeleiden: overal is behoefte aan uw inzet ! Bij sommige locaties staat een telefoonnummer, anders gaat het contact via een emailadres.
Denk hier eens serieus over na en wacht niet te lang. We zullen een heel vroege lente hebben dit jaar en dan is de natuur toch nog altijd op zijn mooist.
Leo Kool, Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

AGE

Europa

Van onderzoeksbewijs tot beleidsvorming: een stappenplan om sociale uitsluiting van ouderen in Europa te verminderen.

AGE Platform Europe is één van de organisaties die deze week samen met een aantal andere associaties de conferentie “Inclusief ouder worden….De weg vooruit” belegde om de versnippering en de kenniskloof in onderzoek en beleid naar de oorzaken van sociale uitsluiting te overwinnen.
Vandaag is hierover een persbericht verschenen, dat u via deze link online kunt lezen. Door rechts bovenin op “translate” te klikken, verschijnt de Nederlandse versie van het persbericht. Het is mogelijk dat u op uw mobiele telefoon of tablet moet kiezen voor de desktop modus om de knop “translate” zichtbaar te maken.

DNB

Pensioenen

Nieuwsbrief pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft haar maandelijkse nieuwsbrief pensioenen gepubliceerd. U klikt hier voor de editie maart 2020.

Actueel.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
 
Bekijk onze
dossiers

 
Twitter Website
Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl</div >