Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden 23 maart 2020
Koepel stuurt brief aan minister Koolmees.

print

Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief Webversie op KG-site
Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief heading
Koepel Gepensioneerden Vuurtoren: Links naar KG-site
Nieuwsbrief 9, 2020
maandag 23 maart 2020
Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.


Koepel stuurt brief aan minister Koolmees.

Vanochtend vroeg heeft de Koepel Gepensioneerden een brief gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin wordt aangegeven dat als gevolg van de coronacrisis ook de pensioenen zwaar zullen worden geraakt. In deze brief vraagt de Koepel Gepensioneerden aan het Kabinet om in ieder geval voor het eind van het jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisis-compensatie te komen. U leest de brief aan de minister hier PDF.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
 
Bekijk onze
dossiers

 
Twitter Website
Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl</div >