Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden 21 maart 2020
Recht op leven in tijden van corona.

print

Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief Webversie op KG-site
Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief heading
Koepel Gepensioneerden Vuurtoren: Links naar KG-site
Nieuwsbrief 8, 2020
zaterdag 21 maart 2020
Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.


Recht op leven in tijden van corona.

Op de website van Koepel Gepensioneerden plaatsen wij onder de rubriek “Nieuws van lid-organisaties” nieuwsbrieven, berichten en bulletins die ons door leden worden toegezonden.

Deze week ontvingen wij van KBO-Brabant een opiniestuk dat naar onze mening bijzondere aandacht verdient. Om die reden geven wij dit artikel aan u door in een extra nieuwsbrief.

U kunt het opiniestuk lezen door hier PDF te klikken.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
 
Bekijk onze
dossiers

 
Twitter Website
Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl</div >