Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden 18 maart 2020

print

Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief Webversie op KG-site
Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief heading
Koepel Gepensioneerden Vuurtoren: Links naar KG-site
Nieuwsbrief 6, 2020
woensdag 18 maart 2020
Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Alles ligt stil behalve het coronavirus, de zorg en de pensioenen


Actueel.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
 
Bekijk onze
dossiers

 
Twitter Website
Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl</div >