Nieuwsbrief FPVG 24 03 2020
Indexering Pensioenen

print

Federatie - LBPG
24 3 2020

INDEXERING PENSIOENEN

Beste leden van de Verenigingen van Philips Gepensioneerden en Begunstigers.

Naast alle ernstige zaken die u in verband met het coronavirus heeft vernomen waar uw dagelijks leven in hoge mate door wordt getroffen hebben we toch een lichtpuntje te melden.

Het Philips Pensioen Fonds heeft namelijk besloten om de pensioenen met 0,64% te indexeren. Dit is een gedeeltelijke indexering.

Een reactie van velen zou kunnen zijn: nou dat is een druppeltje op de gloeiende plaat. Misschien is dat ook uw gevoel maar bedenk dan dat met inbegrip van deze gedeeltelijke indexering, mede door de niet aflatende bemoeienis van de Federatie, uw pensioen in de laatste 3 jaar met bijna 2% is verhoogd. Veel van de gepensioneerden om u heen die bij andere pensioenfondsen zijn aangesloten, zijn al blij dat er geen kortingen zijn doorgevoerd! Natuurlijk zijn ook wij van mening dat meer zou moeten worden geïndexeerd gezien de opgelopen achterstand ten opzichte van de stijging van de kosten van levensonderhoud. Maar binnen de wettelijke grenzen van dit moment kan het Pensioenfonds niet meer doen. Of het meer zou kunnen zijn binnen de stelselwijziging waaraan nu gewerkt wordt, is nog de vraag. Maar de Federatie en de landelijke Koepel Gepensioneerden zetten zich daar wel voor in.

CORONACRISIS

Natuurlijk zal de coronacrises in 2020 z’n invloed op de korte termijn hebben; daar is niet aan te ontkomen. Dat geldt ook voor het proces rond het nieuwe pensioenstelsel en het tempo waarmee men tot conclusies zal komen. Hoe groot die invloed wordt is niet in te schatten. Wij allen zijn door de coronacrisis volledig overvallen. In het maartnummer van het Senioren Bulletin, waarvoor de kopij begin maart werd aangeleverd, is nog nergens sprake van de crisis. Die was wellicht al latent te zien maar pas vanaf 15 maart werd het plotseling duidelijk dat er een groot probleem is ontstaan. En nu twee weken later ligt het openbare leven stil en niemand kan aangeven wanneer we stapje voor stapje de draad weer zouden kunnen gaan oppakken.

Inmiddels heeft het Pensioenfonds aangegeven op korte termijn getroffen te zullen worden door de crisis. Maar men gaat er van uit dat het virus in de loop van 2020 zal worden verdreven en dat het gevoerde lange termijn beleggingsbeleid ervoor zal zorgen dat de opgelopen schade kan worden hersteld.

Rest ons u in deze barre tijden toch het beste te wensen. Weet dat de Federatie ondanks de crisis op uw belangen blijft letten bij de hervorming van het pensioenstelsel. De Koepel Gepensioneerden speelt een actieve rol, ook ten aanzien van de algemene belangen van ouderen in tijden van corona. Blijf gezond en volg de aanwijzingen van de overheid op. Blijf thuis als u niet echt de deur uit moet en als het niet anders kan, houd dan minstens 1,5 meter afstand tot alle mensen die u ontmoet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Dagelijks Bestuur FPVG