NIEUWSBRIEF FPGV 23 03 2020
Afzegging begunstigersmiddag 8 April 2020

print


Onlangs hebben de Begunstigers van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden een uitnodiging ontvangen tot het bijwonen van de jaarlijkse Begunstigersbijeenkomst op 8 april a.s. in het Mikrocentrum te Veldhoven.

Na het uitsturen van de uitnodiging zijn we geconfronteerd met steeds ingrijpender adviezen en beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Daar vele Begunstigers tot de zogenaamde risicogroep behoren en het op dit moment onduidelijk is welke nadere maatregelen nog zullen volgen en hoelang dit gaat duren is besloten de bijeenkomst niet te laten doorgaan.

Vanuit de onzekerheid van dit moment is het ook niet mogelijk om aan te geven wanneer we de bijeenkomsten wel kunnen laten plaats vinden.

Zodra dat kan zullen wij u daarover informeren.

Wij realiseren ons dat een aantal van onze Begunstigers door de laatste overheidsmaatregelen van familie en vrienden zijn afgesloten. Speciaal met hen leven wij mee.
Pas goed op uzelf en anderen. Als we de voorschriften van de overheid goed volgen dan kunnen we deze onzekere tijd hopelijk goed met elkjaar door.

Met vriendelijke groeten,

Dagelijks bestuur FPVG