Nieuwsbrief december 2017

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds Eerder gaven we al aan, dat de dekkingsgraad van het PPF zich gunstig ontwikkelt. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad op 115,7%. Op basis van de door het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds (PPF) opgestelde regeling kan er tot (partiële) indexatie besloten worden bij een beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) van 116%. De huidige Pensioenwet biedt echter de mogelijkheid om tot (partiële) indexatie te besluiten bij een beleidsdekkingsgraad van 110%.

Lees hier de complete nieuwsbrief.