Nieuwsbericht KNVG: KVNG & NVOG treden 18/3 niet samen op met FNV

knov-vnog-logo
Aan de lid verenigingen van KNVG en NVOG
15 maart 2019, DVDW/MVE/2019.874

Betreft: Afblazen gezamenlijke actie onder de vlag van vakbonden op 18 maart

Geachte Leden,

Zoals bekend organiseren de vakbonden (FNV, CNV, VCP) op 18 maart a.s. actiedagen in het
land voor een goed pensioen. Ook de KNVG en NVOG wilden daarbij graag hun stem laten
horen om hun onvrede te kunnen uiten over het verloop van het overleg over een nieuw
pensioenstelsel. Met FNV hadden KNVG en NVOG afspraken gemaakt over onze
zichtbaarheid op het podium en ook over de inhoud van ons verhaal is gesproken, hoewel
wij niet op alle punten dezelfde mening zijn toegedaan.

Achter de schermen hebben KNVG en NVOG keihard gewerkt om onze bijdrage aan de
pensioenmanifestaties in het land gestalte te geven. Helaas kregen wij vandaag het bericht
dat er maar op een enkel podium ruimte zou zijn voor een woordvoerder van KNVG of
NVOG en dat onze woordvoeringslijn op een aantal punten aangepast diende te worden.

Dit is voor ons onacceptabel, omdat aan de twee voorwaarden waaraan we onze
ondersteuning verbonden (voldoende zichtbaar en eigen tekst) niet kan worden voldaan.
We hebben de vakbonden dan ook laten weten van onze ondersteuning af te zien. KNVG en
NVOG beraden zich nu over acties onder eigen vlag.

Met onze mails in maart hebben wij onze leden opgeroepen om op 18 maart a.s. naar een
van de steden in hun eigen provincie te gaan waar actie wordt gevoerd.

Het spijt ons zeer dat wij u nu moeten meedelen dat deze bijeenkomsten niet onder
gezamenlijke vlaggen van de vakbonden en KNVG en NVOG zullen plaatsvinden op 18 maart.

Het staat u natuurlijk vrij met uw eigen vereniging of zelfs op persoonlijke titel naar een van
de actiesteden gaan.

KNVG en NVOG zullen niet nalaten hun standpunten bij alle mogelijke gelegenheden over
het voetlicht te blijven brengen.

Met vriendelijke groet,


Joep Schouten
Voorzitter KNVG

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

 
 
 
 
 
 

KNVG NVOG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo Postbus 2069, 3500 GB Utrecht
077-3541050 030-284 60 80
secretariaat@knvg.nl nvog@gepensioneerden.nl