Nieuwsbericht KNVG en NVOG 24 04 2019

Petitie “ Niet korten, wel indexeren. Geen pensioen akkoord zonder gepensioneerden” Downloadpdficoonknov-vnog-logo
Aan de besturen van de lidverenigingen van KNVG en NVOG
24 april 2019
P.C./MVE/2019.925


Geacht bestuur,

Zoals u weet zijn wij, KNVG en NVOG, al tijden met diverse instituties aan het strijden om als
vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan
de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw
pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder
succes. De minister nodigt ons wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen
rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend
gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen
van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd
met als gevolg dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.

Daarom zijn wij de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord
zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de
Tweede Kamer. Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister
van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit
pensioenproces.

Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie
massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We
zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al
die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Dus vragen wij u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en
vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan
vanaf nu tot en met 27 mei. Zelf zorgen wij vanaf 29 april tot en met 12 mei voor
radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5. Daarnaast zullen we via Twitter, Facebook en
LinkedIn ook voor aandacht zorgen.

Met hartelijke groet,


Joep Schouten
Voorzitter KNVG
            

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

 


KNVG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo
077-3541050
secretariaat@knvg.nl
    
NVOG
Postbus 2069, 3500 GB Utrecht
030-284 60 80
nvog@gepensioneerden.nl