Na onze pensionering

Bij hun pensionering hebben veel mensen allerlei plannen en gaan daar ook succesvol mee aan de slag. Toch kan na een aantal maanden blijken dat u nog tijd beschikbaar hebt en dat u behoefte hebt aan sociale contacten of recreatieve activiteiten.

Ook kan het zijn dat u zich af gaat vragen: wie behartigt mijn belangen bij het Philips Pensioenfonds als ik uit het arbeidsproces ben getreden? Bijvoorbeeld uw belang om uw toekomstige pensioenuitkeringen veilig te stellen en uw belang bij een jaarlijkse indexering van uw pensioen om de inflatie te compenseren en uw koopkracht constant te houden.

Maar ook: wie spreekt, namens mij, de overheid en de politiek aan op wet- en regelgeving op pensioengebied en de veranderingen daarin.

Dan kan het aantrekkelijk zijn om lid te worden van een lokale vereniging van Philips gepensioneerden en/of begunstiger te worden van de landelijke Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. Er zijn bijna 40 plaatselijke Verenigingen in Nederland, met name in plaatsen waar Philips een vestiging heeft of heeft gehad. Die verenigingen organiseren ontspannende en vormende activiteiten, bevorderen het onderling contact tussen de leden, geven voorlichting over allerlei zaken en staan ook op de bres voor de lokale en individuele belangen van hun leden.

Voor de belangenbehartiging naar Philips en Philips Pensioenfonds werken de verenigingen samen in de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In totaal vertegenwoordigt die Federatie nu ruim 15.000 leden en begunstigers.

De belangenbehartiging in de richting van overheid en politiek krijgt gestalte doordat de Federatie lid is van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.