Korte geschiedenis van de Federatie.

print

De Federatie werd in 1978 opgericht om te komen tot een landelijk verband van Philips-gepensioneerden. Het concern had na de oorlog een periode van sterke groei doorgemaakt die in 1975 begon af te vlakken. De groei had een sterke stijging van de personeelsaantallen met zich meegebracht en met het verstrijken van de jaren kwamen daar ook steeds meer gepensioneerden uit voort. Tot dan toe waren er voor deze gepensioneerden rond de lokale Philips vestigingen lokale verenigingen, met name gericht op sociale aspecten. In 1975 waren er in circa 70 plaatsen in Nederland industriële Philips-vestigingen!

Met steun van de onderneming werd de Federatie opgericht die zich aanvankelijk richtte op het netwerk van verenigingen van Philips gepensioneerden. Daarnaast was de Federatie actief bij de vorming van landelijke netwerken van verenigingen van gepensioneerden van andere bedrijven en sectoren.
In de loop der jaren nam de druk van aandeelhouders op beursgenoteerde ondernemingen toe waardoor de opstelling van Philips ten opzichte van pensioenvoorzieningen veranderde. Daarmee gingen de activiteiten van de Federatie zich vooral richten op de kern van het pensioenbeleid en communicatie daarover met het Philips Pensioen Fonds , vakbonden en concern. .

Met de introductie van de CDC-regeling zijn alle risico’s van de pensioenvoorziening bij de aangeslotenen neergelegd zodat het behartigen van de belangen van de gepensioneerden en houders van premievrije polissen van nóg groter belang is geworden Immers de gepensioneerden hebben niet de sterke positie die de nog werkenden aangeslotenen hebben in de CAO-onderhandelingen via hun vakbonden. Daarnaast zijn Philips/Signify zijn gericht op minimale kosten voor de pensioenregeling als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Vakbonden en Philips/Signify zullen de reserves van het pensioenfonds zoveel mogelijk in hun eigen belang willen aanwenden en dat is niet altijd in het belang van de gepensioneerden. Volledig indexeren van de pensioenuitkeringen en ook het inhalen van gemiste indexering in het verleden zullen zij daarbij zien als een belemmering. Het blijft voor de gepensioneerden dus noodzakelijk om ervoor te waken dat volledige indexering van onze pensioenen zo snel mogelijk kan hersteld. Voor meer informatie over de geschiedenis van de Federatie lees: het artikel in het Senioren Bulletin hierover dat Engel Hoefgeest over het 40 jarig bestaan van de Federatie heeft geschreven:SB 2018-4 jubileumeditiePDF