Koepel Gepensioneerden

print


De Federatie beseft dat het Philips pensioenfonds ondanks haar niet geringe omvang met 1,4% van het totale pensioenvermogen in Nederland een relatief kleine speler is op het terrein van het nationale pensioenzaken. Zelfstandig lobbyen en opkomen voor de belangen van Philips gepensioneerden op dit terrein zet geen zoden aan de dijk. Wordt:
Daarom is de Federatie lid van de KG (Koepel Gepensioneerden, de fusie- vereniging van KVNG en NVOG ) en speelt daarin een actieve rol.
De KG verenigt circa 160 verenigingen van gepensioneerden en ouderen, waaronder de KBO Brabant, samen circa 300,000 leden. De KG vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen gepensioneerden. Doel is het behartigen van de belangen van gepensioneerden en senioren bij de overheid op de beleidsterreinen:

  • Pensioenen
  • Inkomen en koopkracht
  • Zorg, welzijn en wonen

Gezien de omvang van het aantal leden en het brede pakket, kan de politiek daar niet meer omheen. Bij het aandachtsgebied “Zorg, welzijn en wonen” heeft dit geleid tot een plaats aan tafel van de KG in de zogenaamde Ouderenraad welke minister De Jonge (VWS) adviseert. De voorzitter(s) van de KG spreken regelmatig met minister Koolmees (SZW), maar als partner aan de onderhandelingstafel zijn ze nog niet welkom. Daar moet nog verandering in komen.
Via uw lidmaatschap van de LBPG telt u ook in deze lobby mee.
De nieuwsbrieven van de KG worden ook weergegeven op deze website


Wilt u meer weten, klik op een logo hieronder.