Het Senioren Bulletin

Het Senioren Bulletin is de periodiek van de Federatie. Het verschijnt in maart, juni, september en december.
Het blad is bedoeld om de aangesloten verenigingen en de begunstigers op de hoogte te houden van de activiteiten van de Federatie en de ontwikkeling met betrekking tot het Philips pensioen en de landelijke ontwikkelingen op het gebied pensioenen en wet en regelgeving in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de collectieve zorgverzekering voor de aangeslotenen van de Federatie.
De kern van elk bulletin is een bijdrage van de voorzitter, namens het Dagelijks Bestuur, over alle relevante zaken op pensioengebied die van belang zijn voor de leden van de aangesloten verenigingen en de begunstigers.
Als daar aanleiding voor is komt de zorg en de zorgverzekering aan de orde.
In het Senioren Bulletin wordt ook verslag gedaan van de Algemene Ledenvergadering en de Begunstigersmiddag. Ook het jaarverslag wordt in het bulletin gepubliceerd.