Het Philips Pensioen fonds

print


Het Philips Pensioenfonds gaat terug naar 1913. Het werd door de familie Philips als een sociaal noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. Vele bedrijven volgden dit voorbeeld.

Op de website van het Pensioenfonds zijn op heldere wijze vele basis zaken rond pensioenen en de actuele financiële positie gepubliceerd. Op deze Federatie website verwijzen we daarna om actueel en punctueel te blijven.

Inmiddels is het fonds een goed voorbeeld van een bedrijfspensioenfonds dat ingebed is in de Nederlands pensioenwetgeving en past bij de internationale concurrentie verhoudingen die Philips en Signify op hun markten het hoofd moeten bieden. Belangrijk issue daarbij is dat de CDC ( Collective Defined Contribution ) regeling welke het Pensionfonds en het concern sinds 2011 met elkaar hebben afgesproken, betekent dat de risico’s voor de uitvoering van het pensioencontract volledig bij het Pensioenfonds, en dus bij de aangeslotenen, actieven en gepensioneerden, van het fonds liggen.

PPF logo
Naar het PPF

Verder kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van het fonds: Klik op Gener@ties