Herstelplan Philips Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag eind 2016 lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat betekent dat de financiële buffer van het Fonds onvoldoende is. Het Fonds moet, zolang die buffer onvoldoende is, jaarlijks een herstelplan opstellen.

Philips Pensioenfonds heeft een samenvatting van dat Herstelplan gepubliceerd.

Mede naar aanleiding van opmerkingen daarover van de kant van de Federatie, is de informatie nu ruimer dan in voorgaande jaren.

Samenvatting Herstelplan PPF