Fusie KNVG en NVOG per 1 januari 2020: KOEPEL GEPENSIONEERDEN

print

21 december 2019 Koepel Gepensioneerden.

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de u al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl en de website is www.koepelgepensioneerden.nl

Inmiddels is een brief (zie bijlage) met fusie-informatie onderweg naar alle relaties van KNVG en NVOG en komt er 2 januari een persbericht. Belangrijk is dat we ons de komende tijd ‘goed in de markt zetten’. De communicatiecommissie van de Koepel Gepensioneerden bereidt zich daarop voor. We willen nadrukkelijk uitstralen ‘wie wij zijn, wat we (kunnen) betekenen en wat we willen bereiken’. Niet voor niets hebben we veel (ervarings-)deskundigheid in huis en zijn we met bijna 300.000 leden veruit de grootste seniorenorganisatie. Dat schept de verplichting goede kwaliteit te leveren en te zorgen voor een groot draagvlak als er overeenstemming is bereikt. Juist nu we meer serieus genomen worden dan jaren geleden, zullen we moeten doorpakken. Niet alleen in het waarmaken van onze ambities, maar ook zullen we moeten bereiken dat de politiek maatschappelijke omgeving en de media ons weten te vinden. We staan klaar om, zoveel mogelijk met andere seniorenorganisaties, een coöperatieve bijdrage te leveren aan het bereiken van positieve resultaten voor de senioren/gepensioneerden in het algemeen en de leden in het bijzonder.

Wij willen u ook allen bedanken voor de bijdragen aan het werk de afgelopen jaren. Het dwingt altijd respect af: Vrijwilligers die bereid zijn om veel van hun tijd en energie te geven aan de goede zaak. Daarom hopen we ook op uw steun in de komende jaren. In het belang van ons allemaal.

Joep Schouten en Jaap van der Spek

Download 2019-12-20 Koepel Gepensioneerden – fusie van NVOG en KNVG.pdfPDF