‘Dialoogsessies’ Philips Pensioenfonds

Begin oktober organiseert Philips Pensioenfonds weer ‘dialoogsessies’
in Eindhoven en Drachten. Tijdens deze sessies geven leden
van het Bestuur van Philips Pensioenfonds uitleg over de financiële
situatie van het Fonds en wordt ingegaan op actuele pensioenonderwerpen.
Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

De Federatie beveelt het bezoeken van de Dialoogsessies van harte aan.

Dialoogsessies in Eindhoven en Drachten