Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit het dagelijks bestuur en de regiovertegenwoordigers.

De dagelijkse leiding van de Federatie is in handen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met een vertegenwoordiger van de gepensioneerden leden van het College van Beheer van Philips pensioenfonds:

 

Het Bestuur van de Federatie bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de Vertegenwoordigers van de 6 regio’s:

Pensioencommissie:
John Ruben
Ruud Verberne
Wilma Berkhout

Commissie Zorg en Zorgverzekering:
Simon Koppes – voorzitter
Ronald Rueb
Wim Steenks

Communicatiecommissie:
Herman Ahrens – voorzitter
Cyril Grundel
Jef Nuijten

Op een aantal specifieke gebieden maakt het bestuur gebruik van adviseurs:

Sies Plokker
Anton Walraven
Medezeggenschap en Juridische zaken
Fiscale -, economische zaken en pensioenen

Het bureau van de Federatie verzorgt secretariële en administratieve diensten en is het aanspreekpunt voor verenigingen en begunstigers:

Els Verhoeven – medewerkster
040 2512002 – bestuur(at)federatie.nl

Adres: Primulalaan 46, | 5582 GL Waalre | 040 2512002 | bestuur(at)federatie.nl | Openingstijden: Maandag: 13.00-16.00 uur – Woensdag: 10.00-13.00 uur – Donderdag: 10.00-12.00 uur.