De Federatie

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (“De Federatie”) is een vereniging waarvan de leden bestaan uit Philips verenigingen van gepensioneerden in Nederland.

De leden van deze verenigingen zijn in het algemeen diegenen die om leeftijdsredenen het arbeidsproces bij Philips hebben verlaten. Enkele verenigingen staan ook open voor gepensioneerden en vervroegd uitgetredenen van andere bedrijven.

De Federatie is opgericht te Eindhoven op 20 november 1978.

De leden van de 35 verenigingen van gepensioneerden in het land zijn via hun verenigingen met de Federatie verbonden.

Daarnaast kent de Federatie ook leden van verdienste en begunstigers.

Leden van verdienste zijn personen die zich gedurende langere tijd bijzonder voor de Federatie ingezet hebben. Zij worden benoemd door de Algemene ledenvergadering.

Begunstigers zijn gepensioneerden die het werk van de Federatie willen ondersteunen, maar die er niet voor kiezen om lid te worden van een lokale vereniging van gepensioneerden. Er zijn ongeveer 2.000 begunstigers. Voor de begunstigers organiseert de Federatie elk jaar een Begunstigersmiddag.

Totaal is de directe achterban van de Federatie zo’n 15.000 mensen. De activiteiten van de Federatie zijn gericht op de belangen van alle meer dan 60.000 Philips gepensioneerden.

Structuur

De Federatie kent een regiostructuur met 6 regio’s: West, Brabant en Zeeland, Eindhoven e.o., Zuid, Oost en Noord. Elke regio heeft een regiovertegenwoordiger, die lid is van het bestuur en daarin zijn regio vertegenwoordigt.

Het bevoegde gezag van de Federatie is de Algemene Ledenvergadering. Op voorstel van het bestuur worden in een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld de jaarrekening, de begroting, de contributie, het jaarverslag en het beleids- en werkplan.

Lees verder: Beleids- en werkplan

De doelstellingen van de Federatie zijn behartiging van de materiële en immateriële belangen van de leden van bij haar aangesloten verenigingen en andere gepensioneerden van de huidige en vroegere Philips bedrijven in Nederland en bevordering van de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen.