Bestuur

print

Het bestuur van de Federatie bestaat uit het dagelijks bestuur en de regiovertegenwoordigers.

De dagelijkse leiding van de Federatie is in handen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met een vertegenwoordiger van de gepensioneerden leden van het College van Beheer van Philips pensioenfonds:

 Bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur is standaard een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het Algemeen Bestuur van het Philips pensioenfonds als gast aanwezig.
Het voltallige bestuur van de Federatie bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de Vertegenwoordigers van de 6 regio’s:Bij vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds standaard als gast aanwezig.

Pensioencommissie:
Ruud Verberne – voorzitter
John Ruben
Wilma Berkhout
Henk Hanneman
Commissie Zorg en Zorgverzekering:
Simon Koppes – voorzitter
Roland Rueb
Wim Steenks
Arjen Schat
Communicatiecommissie:
Herman Ahrens – voorzitter
Jef Nuijten


Vertegenwoordiging in de organisatie van het Philips Pensioenfonds op voordracht van de Federatie:
Leden van het algemeen bestuur van het fonds namens de gepensioneerden:

René ter Huurne
Coen Reuvers

Leden van het Verantwoordingsorgaan:
Eric Coutinho
Ronald Takken
Ad Verhagen

Adviseurs op specifieke gebieden:

Sies Plokker
Anton Walraven
Medezeggenschap en Juridische zaken
Fiscale -, economische zaken en pensioenen

Het bureau van de Federatie verzorgt secretariële en administratieve diensten en is het aanspreekpunt voor verenigingen en begunstigers:

Adres: Zie Contact