Aanmelden

Misschien dat bij het doorbladeren van deze website bij u het inzicht is gegroeid dat de FPVG opkomt voor de rechten van de Philips gepensioneerden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, maar maken wel kosten Deze worden gedragen door onze trouwe begunstigers. Zij zijn het die ons werk mogelijk maken. Voelt u zich solidair met hen, meldt u zich dan ook aan als begunstiger. De jaarlijkse bijdrage hiervoor is minimaal € 25,00 Hiervoor krijgt u het Senioren Bulletin 4x per jaar in de bus.

Hierbij verzoek ik u, mij te noteren als begunstiger van de FPVG.

Geslacht

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Titelatuur
dr.drs.ir.mr.dhr.mevr.mej.

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door federatie.nl met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag en niet doorgegeven aan andere partijen of bewaard in een database.