Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit het dagelijks bestuur en de regiovertegenwoordigers.

De dagelijkse leiding van de Federatie is in handen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met een vertegenwoordiger van de gepensioneerden leden van het College van Beheer van Philips pensioenfonds:

 

Het Bestuur van de Federatie bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de Vertegenwoordigers van de 6 regio’s:

Pensioencommissie
Tom Thalhammer – voorzitter
John Ruben
Ruud Verberne

Redactie Senioren Bulletin

Jos Ducheine
040-2963808 – jos.fpvg(at)argo5.nl

Commissie Zorg en Zorgverzekering:

Theo tromp – voorzitter

Jaap Hoekzema
Ronald Rueb

0499-474827 – tjtromp(at)xs4all.nl
040-2963246 – jos.fpvg(at)argo5.nl

Op een aantal specifieke gebieden maakt het bestuur gebruik van adviseurs:

Sies Plokker
Anton Walraven
Medezeggenschap en Juridische zaken
Fiscale -, economische zaken en pensioenen

Het bureau van de Federatie verzorgt secretariële en administratieve diensten en is het aanspreekpunt voor verenigingen en begunstigers:

Els Verhoeven – medewerkster
040 2512002 – bestuur(at)federatie.nl

Adres: Vredeoord 105, gebouw VS | 5621 CX, Eindhoven | 040 2512002 | bestuur(at)federatie.nl | Openingstijden: Maandag: 13.00-16.00 uur – Woensdag: 10.00-13.00 uur – Donderdag: 10.00-12.00 uur.