Open brief aan het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds

Binnenkort moet het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds een besluit nemen over de indexatie van de pensioenen in 2018.

In een open brief laat de Federatie het Algemeen Bestuur weten een “stevige indexatie”te verwachten zodat de 56.000 Philips gepensioneerden een behoorlijk deel van de prijsstijgingen gecompenseerd krijgen.

Open brief aan AB van PPF

Nieuwsbrief KNVG 1 december 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 1 december 2017

Nieuwsbrief KNVG 16 november 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 16 november 2017

Nieuwsbrief KNVG 26 september 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 26 september 2017

Lokale lasten blijven buiten beeld

Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo van belang zijn voor de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle gemeenten op de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals het helemaal afschaffen van eigen betalingen.

De seniorenorganisaties lieten Regioplan onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen. Het onderzoek vond plaats in de periode juli – september 2017.  Ze namen daarvoor een huishouden van ‘modelsenioren’ met relatief hoge zorgkosten, in drie verschillende inkomenscategorieën: laag, midden en hoog.

807 euro verschil

Ze keken hoe deze senioren financieel af zijn in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 per provincie) wat betreft hun eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten lopen flink uiteen. Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. In de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af. De onderzoeksuitkomsten versterken het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht. KBO-PCOB deed eerder al tweemaal een steekproef naar lokale tegemoetkoming (compensatie eigen risico/CER en tegemoetkoming zieken en gehandicapten/Wtcg). Ook daaruit kwamen grote verschillen naar boven.

Convenant en afschaffen eigen bijdrage Wmo

De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) vermijden. Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor iedereen, in alle gemeenten.

Bron: Persbericht samenwerkende seniorenorganisaties.

Lees hier het eindrapport van Regioplan: http://www.knvg.nl/media/1666459/17114-eindrapport%20koopkrachtontwikkeling%20senioren-regioplan-11sept2017.pdf

Nieuwsbrief KNVG – september 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – september 2017

‘Dialoogsessies’ Philips Pensioenfonds

Begin oktober organiseert Philips Pensioenfonds weer ‘dialoogsessies’
in Eindhoven en Drachten. Tijdens deze sessies geven leden
van het Bestuur van Philips Pensioenfonds uitleg over de financiële
situatie van het Fonds en wordt ingegaan op actuele pensioenonderwerpen.
Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

De Federatie beveelt het bezoeken van de Dialoogsessies van harte aan.

Dialoogsessies in Eindhoven en Drachten

Nieuwsbrief KNVG – augustus 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – augustus 2017

Herstelplan Philips Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag eind 2016 lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat betekent dat de financiële buffer van het Fonds onvoldoende is. Het Fonds moet, zolang die buffer onvoldoende is, jaarlijks een herstelplan opstellen.

Philips Pensioenfonds heeft een samenvatting van dat Herstelplan gepubliceerd.

Mede naar aanleiding van opmerkingen daarover van de kant van de Federatie, is de informatie nu ruimer dan in voorgaande jaren.

Samenvatting Herstelplan PPF

Verslag tweede kwartaal KNVG

Het verslag over het tweede kwartaal van 2017 van de voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, Joep Schouten, is verschenen.

U kunt het verslag lezen via onderstaande link.

Verslag 2e kwartaal 2017 KNVG

Nieuwsbrief KNVG – juni 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – juni 2017

Verslagen Algemene Ledenvergaderingen FPVG en LBPG

De concept verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van FPVG, op 19 april, en van LBPG, op 12 april, zijn  verschenen.
Beide zijn te vinden onder “Publicaties”.

Voor het verslag van de ALV van FPVG, klik hier
Voor het verslag van de ALV van LBPG, klik hier