Nieuwsbrief februari 2018

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds
De beleidsdekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds (PPF) was per 31 december 2017 117,2%. Na vele jaren ontstaat er weer ruimte voor indexatie! Deze zal partieel zijn omdat het pensioenfonds nog niet de “veilige” dekkingsgraad van 123% heeft bereikt. De indexatie achterstand zal dus helaas nog verder oplopen. De Federatie heeft begin december 2017 (www.federatie.nl) een beroep op het PPF gedaan om gebruik te maken van haar wettelijke vrijheid om een substantiële indexatie te geven (Open brief aan het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds:L www.federatie.nl onder “Actueel”). Na al die jaren van stilstand zou dat een positief signaal zijn naar alle aangeslotenen. Voor de uitkomst zullen we indexatie-brief van het PPF af moeten wachten.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

Nieuwsbrief KNVG 30 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 30 januari 2018

Nieuwsbrief KNVG 19 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 19 januari 2018

Referendum over de afschaffing van de wet Hillen

De wet Hillen regelt dat mensen die hun huis (bijna) hebben afgelost en dus weinig renteaftrek meer kunnen genieten, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

De regering doet een voorstel om de wet Hillen geleidelijk (in 30 jaarlijkse stapjes) af te schaffen.

Er wordt nu een poging gedaan om te komen tot een referendum over de voorgenomen afschaffing van de wet Hillen.

Iedereen die dat initiatief om te komen tot zo’n referendum wilt ondersteunen kan dat doen via de site :www.stopaflosboete.nl

Kwartaalbericht voorzitter van de KNVG

Recent verscheen het eerste kwartaalbericht van 2018 van de voorzitter van de KNVG. Hij stelt o.a. aan de orde: Rutte III en de ouderen, belasting-gegoochel, de koers van KNVG, het pensioenstelsel, de rentevoet en samenwerking met de NNOG.

Lees het hele kwartaalbericht.

Nieuwsbrief KNVG 2 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 2 januari 2018

Nieuwsbrief december 2017

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds Eerder gaven we al aan, dat de dekkingsgraad van het PPF zich gunstig ontwikkelt. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad op 115,7%. Op basis van de door het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds (PPF) opgestelde regeling kan er tot (partiële) indexatie besloten worden bij een beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) van 116%. De huidige Pensioenwet biedt echter de mogelijkheid om tot (partiële) indexatie te besluiten bij een beleidsdekkingsgraad van 110%.

Lees hier de complete nieuwsbrief.

Open brief aan het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds

Binnenkort moet het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds een besluit nemen over de indexatie van de pensioenen in 2018.

In een open brief laat de Federatie het Algemeen Bestuur weten een “stevige indexatie”te verwachten zodat de 56.000 Philips gepensioneerden een behoorlijk deel van de prijsstijgingen gecompenseerd krijgen.

Open brief aan AB van PPF

Nieuwsbrief KNVG 1 december 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 1 december 2017

Nieuwsbrief KNVG 16 november 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 16 november 2017

Nieuwsbrief KNVG 26 september 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 26 september 2017

Lokale lasten blijven buiten beeld

Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo van belang zijn voor de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle gemeenten op de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals het helemaal afschaffen van eigen betalingen.

De seniorenorganisaties lieten Regioplan onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen. Het onderzoek vond plaats in de periode juli – september 2017.  Ze namen daarvoor een huishouden van ‘modelsenioren’ met relatief hoge zorgkosten, in drie verschillende inkomenscategorieën: laag, midden en hoog.

807 euro verschil

Ze keken hoe deze senioren financieel af zijn in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 per provincie) wat betreft hun eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten lopen flink uiteen. Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. In de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af. De onderzoeksuitkomsten versterken het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht. KBO-PCOB deed eerder al tweemaal een steekproef naar lokale tegemoetkoming (compensatie eigen risico/CER en tegemoetkoming zieken en gehandicapten/Wtcg). Ook daaruit kwamen grote verschillen naar boven.

Convenant en afschaffen eigen bijdrage Wmo

De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) vermijden. Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor iedereen, in alle gemeenten.

Bron: Persbericht samenwerkende seniorenorganisaties.

Lees hier het eindrapport van Regioplan: http://www.knvg.nl/media/1666459/17114-eindrapport%20koopkrachtontwikkeling%20senioren-regioplan-11sept2017.pdf