Nieuwsbrief KNVG 19 april 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 19 april 2018

Verslag Begunstigersbijeenkomst 2018

Lees hier het verslag van de Begunstigersbijeenkomst 2018

Nieuwsbrief KNVG 31 maart 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 31 maart 2018

Nieuwsbrief KNVG 7 maart 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 7 maart 2018

Nieuwsbrief KNVG 14 februari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 14 februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds
De beleidsdekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds (PPF) was per 31 december 2017 117,2%. Na vele jaren ontstaat er weer ruimte voor indexatie! Deze zal partieel zijn omdat het pensioenfonds nog niet de “veilige” dekkingsgraad van 123% heeft bereikt. De indexatie achterstand zal dus helaas nog verder oplopen. De Federatie heeft begin december 2017 (www.federatie.nl) een beroep op het PPF gedaan om gebruik te maken van haar wettelijke vrijheid om een substantiële indexatie te geven (Open brief aan het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds:L www.federatie.nl onder “Actueel”). Na al die jaren van stilstand zou dat een positief signaal zijn naar alle aangeslotenen. Voor de uitkomst zullen we indexatie-brief van het PPF af moeten wachten.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

Nieuwsbrief KNVG 30 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 30 januari 2018

Nieuwsbrief KNVG 19 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 19 januari 2018

Referendum over de afschaffing van de wet Hillen

De wet Hillen regelt dat mensen die hun huis (bijna) hebben afgelost en dus weinig renteaftrek meer kunnen genieten, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.

De regering doet een voorstel om de wet Hillen geleidelijk (in 30 jaarlijkse stapjes) af te schaffen.

Er wordt nu een poging gedaan om te komen tot een referendum over de voorgenomen afschaffing van de wet Hillen.

Iedereen die dat initiatief om te komen tot zo’n referendum wilt ondersteunen kan dat doen via de site :www.stopaflosboete.nl

Kwartaalbericht voorzitter van de KNVG

Recent verscheen het eerste kwartaalbericht van 2018 van de voorzitter van de KNVG. Hij stelt o.a. aan de orde: Rutte III en de ouderen, belasting-gegoochel, de koers van KNVG, het pensioenstelsel, de rentevoet en samenwerking met de NNOG.

Lees het hele kwartaalbericht.

Nieuwsbrief KNVG 2 januari 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 2 januari 2018

Nieuwsbrief december 2017

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds Eerder gaven we al aan, dat de dekkingsgraad van het PPF zich gunstig ontwikkelt. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad op 115,7%. Op basis van de door het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds (PPF) opgestelde regeling kan er tot (partiële) indexatie besloten worden bij een beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) van 116%. De huidige Pensioenwet biedt echter de mogelijkheid om tot (partiële) indexatie te besluiten bij een beleidsdekkingsgraad van 110%.

Lees hier de complete nieuwsbrief.